• Get in Touch
  • info@55communications.nl

Media advies

Een doeltreffende media-inzet vindt zijn oorsprong in een goed en onderbouwd communicatieplan. Wij kunnen op basis van dit plan een onderscheidende mediastrategie maken en dat doorvertalen naar de praktische media-inzet. Media-inkoop door ons betekent resultaat en maximaal kostenvoordeel.

Wij onderhouden goede contacten met uitgevers en exploitanten. Dat vertaalt zich in gunstige deals met optimale tarieven en condities, zowel online als offline.

Naast media-advies, -planning en -inkoop verzorgen wij voor u de aanlevering van het mediamateriaal bij uitgeverijen en exploitanten. Dat is voor u een hele last minder. 55Communications organiseert voor u de complete afwikkeling van media-ordering, inkoop, facturering en controle.

Top